Darmowy​ ​Program​ ​PIT​ ​dostarcza​ ​Instytut​ ​Wsparcia Organizacji​ ​Pozarządowych​ ​w​ ​ramach​ ​projektu​ ​PITax.pl​ ​dla​ ​OPP.

KRS

Fundacja Chrześcijańska Służba Charytatywna Blisko Serca Oddział Lubuski, non-profit, będąca organizacją pożytku publicznego

Główne kierunki działalności Fundacji Chrześcijańska Służba Charytatywna - Oddział Lubuski to:

Pomoc społeczna – pomoc rodzinom oraz osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej

Pomoc potrzebującym – naszym pragnieniem jest udzielenie doraźnej pomocy osobom, które z różnych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Czasami w jednej chwili ludzkie życie w zderzeniu z kataklizmem, naturalnym żywiołem czy wypadkiem zmienia się diametralnie, w wyniku czego osoby wcześniej dobrze prosperujące w społeczeństwie stają się osobami potrzebującymi. Również i dla takich osób przygotowujemy specjalne zbiórki finansowe i rzeczowe, które pomagają zaspokoić ich podstawowe potrzeby życiowe.

Pomoc ubogim -  Pomoc charytatywna osobom ubogim z naszego regionu przybierała bardzo różnorodny charakter. Bardzo często przekazujemy takim osobom zebrane podczas zbiórek dary: żywność i ubrania.

Pomoc chorym – ochrona i promocja zdrowia są dla nas niezwykle ważne. Z tego powodu pomagamy nie tylko doraźnie w konkretnych przypadkach, ale również organizujemy liczne spotkania na temat zdrowego stylu życia. Staramy się pokazać ludziom jak stosowanie prostych i niedrogich zasad może uchronić ich przed chorobami cywilizacyjnymi.

Pomoc niepełnosprawnym – działamy na rzecz osób które czują się wyrzucone poza margines społeczny. Chcemy by poczuły się one pełnowartościowymi członkami społeczeństwa. Aby tak było tworzymy różnego rodzaju akcje i programy, które służą osobom dotkniętym niepełnosprawnością fizyczną bądź umysłową I  sprzyjają integracji z osobami zdrowymi.

Pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym – nasza fundacja prowadzi różne programy dla osób uzależnionych (np. od papierosów i innych używek) oraz dla osób współuzależnionych. Mamy opracowane również programy dotyczące stresu czy naprawy zerwanych więzi i relacji.

Działania na rzecz młodzieży – dbamy o to by stwarzać młodym ludziom okazję do rozwoju osobistego, uwrażliwiać ich na los drugiej osoby, zachęcać do wolontariatu, uczyć technik komunikacji, negocjacji i rozwiązywania konfliktów. Przykładem realizowanych przez nas projektów mogą być wymiany międzynarodowe.

Pomóż nam

Kontakt

Chrześcijańska Służba Charytatywna
Oddział Lubuski
ul. Szosa Kisielińska 3
65-247 Zielona Góra

Nr konta bankowego:
42 2030 0045 1110 0000 0270 6910

Tel.: (+48) 22 34 99 935
E-mail:

Zgłoś uwagę do strony

Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Czytaj więcej »
Zamknij